miercuri, 16 octombrie 2013

Retrocedarea satului Nadăş, în atenţia ministrului Justiţiei

autor Valer Marian, senator

În data de 2.10.2013, un grup de 30 de cetăţeni din satul Nadăş comuna Tăuţ, judeţul Arad, mi-au transmis la Senat un memoriu prin care reclamă că au rămas "săteni fără sat", întrucât satul lor a fost retrocedat integral, respectiv suprafaţa de 8742 ha incluzând teren arabil, păduri, păşuni, gospodării, cimitir şi biserică, printr-o hotărâre judecătorească pronunţată în baza unor acte de moştenire false.
Concret, prin Sentinţa civilă nr. 657/30.03.2006, pronunţată în dosarul nr. 457/2006, Judecătoria Ineu a admis plângerea reclamanţilor Colţeu Viorica şi Colţeu Mihai Alexandru (fost secretar al Primăriei comunei Tăuţ), cu domiciliul în municipiul Arad, a dispus anularea Hotărârii nr. 553/2005 a Comisiei judeţene Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi a Hotărârii nr. 3/2005 a Comisiei locale Tăut pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi a dispus reconstituirea în favoarea reclamanţilor a dreptului de proprietate în natură pentru suprafaţa totală de 8.762 ha teren şi pădure împreună cu clădirile sau alte construcţii aflate pe acestea. Iniţial atât Comisia locală Tăut cât şi Comisia judeţeană Arad au respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate privată formulată de soţii Colţeu. Judecătoria Ineu a judecat plângerea soţilor Colţeu cu o celeritate maximă (în termen de 6 săptămâni), fără să dispună efectuarea unei expertize şi fără să-i introducă în cauză pe sătenii din Nadăş.

Împotriva sentinţei Judecătoriei Ineu au declarat recurs Comisia judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva , Direcţia Silvică Arad, iar recursurile acestora au fost admise de Tribunalul Arad, prin Decizia civilă nr. 583/R/20.06.2006, cu motivarea că reclamanţii Colţeu Viorica şi Colţeu Mihai Alexandru prin Mairovitz Ecaterina (de la care au beneficiat de certificatul de moştenitor nr. 5/31.01.2003 şi de certificatul de legatar nr. 7/14.01.2005, ambele întocmite de Biroul Notarului Public Vlai Adrian din Arad) nu au calitatea de persoană îndreptăţită a solicita reconstituirea dreptului de proprietate, întrucât nu au vocaţie succesorală. Cu toate acestea, un alt complet de la Tribunalul Arad a admis, prin Decizia civilă nr. 718/21.09.2006, pronunţată în dosarul nr. 5924/ 2006, o contestaţie în anulare formulată de soţii Colţeu, devenind valabilă şi irevocabilă sentinţa nr. 657/2006 a Judecătoriei Ineu. În anul 2009, soţii Colţeu au reuşit să întabuleze suprafaţa dobândită în Cartea Funciară, fără să deţină titluri de proprietate şi fără să se fi efectuato expertiză topografică.

Prin sentinţa instanţei de fond a fost retrocedată întreaga localitate Nadăş (sat cu circa 1.200 de locuitori), dar în dispozitivul acesteia au fost nominalizate numai 102 numere topo cadastrale, deşi localitatea are peste 2.100 de numere topo. Instanţa de fond a retrocedat soţilor Colţeu suprafaţa de 8.762 ha, deşi circa 4.000 ha din această suprafaţă intraseră în proprietatea sătenilor din Nadăş în urma reformei agrare efectuate anterior anului 1918 în Imperiul austro-ungar şi în urma reformei agrare efectuate în anul 1921 în România, iar restul suprafeţei a fost înstrăinată de Grosz Elena, prezumtivul ascendent al pretinsei moştenitoare Mairovitz Ecaterina, prin vânzarea acţiunilor sale Societăţii Forestiere Nadăş, care a deţinut, potrivit unui raport din 1942, suprafaţa de 4.538 ha şi a fost naţionalizată în 1948. După retrocedare, soţii Colţeu au beneficiat de subvenţii anuale de 840.000 lei, au constituit un ocol silvic privat de 5.000 ha, din care, potrivit sătenilor, se taie zilnic material lemnos în valoare de circa 10.000 lei, şi au amenajat un fond privat de vânătoare, la care a fost văzut primarul municipiul Arad, Gheorghe Falcă, finul preşedintelui Traian Băsescu. În ultima perioadă, soţii Colţeu au declanşat proceduri judiciare pentru a intra şi în posesia terenurilor şi gospodăriilor deţinute de sătenii din Nadăş din moşi-strămoşi.

În cursul acestui an, un grup de cetăţeni din Nadăş, Comisia judeţeană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Arad, au depus cereri de revizuire împotriva sentinţei pronunţate în 2006 de Judecătoria Ineu, la care judecătoarea care a pronunţat hotărârea, Mariana Luciu, a devenit întretimp preşedinte. Cererile de revizuire s-au întemeiat pe depunerea de "înscrisuri noi", în sensul prevăzut de art. 322 pct. 5 din vechiul Cod de procedură civilă, respectiv pe depunerea unui număr de 5 scripte din care rezultă că prezumtivul ascendent al pretinsei moştenitoare Mairovitz Ecaterina, Grosz Elena, şi-a înstrăinat înainte de 1940 acţiunile deţinute la Societatea Forestieră Nadăş.

Tot cu o celeritate suspectă, Judecătoria Ineu a respins, cu o motivare îndoielnică, cererile de revizuire formulate în cazul Nadăş, prin Sentinţa civilă nr. 720/25.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 774/246/2013. A doua zi, judecătoarea care a pronunţat această sentinţă, Floriţă Boloş, a fost arestată pentru luare de mită în altă cauză, fapt ce pune în discuţie probitatea sa profesională. Revizuenţii au declarat recurs, care a fost însă respins prin decizia pronunţată de Tribunalul Arad în data de 18.09.2013, în dosarul nr. 774/246/2013. Locuitorii din Nadăş au fost bulversaţi de faptul că, la termenul de judecată din 4.09.2013, preşedintele completului de judecată de la Tribunalul Arad, judecătorul Horea Oprean, i-a dat afară pe o parte din cei 130 de consăteni prezenţi în sala de judecată, cu vârste între 30-80 ani, reproşându-le de ce au venit atâţia că nu sunt la cinematograf, în schimb nu a avut obiecţii la adresa avocatului soţilor Colţeu, Nicolae Crăciun (fost judecător la Curtea de Apel Bucureşti şi secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor), care i-a etichetat în mod repetat pe revizuenţii din Nadăş ”analfabeţi” , ”nespălaţi”, ”ciobani şi porcari clandestini”, ”porcari sau ciobani care bântuie prin păduri”.

Suspectând falsitatea actelor testamentare de care s-au prevalat soţii Colţeu, precum şi conduita magistraţilor care au soluţionat cu celeritate şi în favoarea soţilor Colţeu contenciosul de la Nadăş, dintre care Floriţă Boloş a fost arestată ulterior pentru luare de mită în altă cauză, mai mulţi cetăţeni din localitatea Nadăş au depus plângeri la Direcţia Naţională Anticorupţie.

Având în vedere că în România postdecembristă a fost înregistrată o premieră juridică prin retrocedarea integrală a unei localităţi şi că modul de soluţionare a cauzelor în cazul Nadăş comportă multe discuţii, generând suspiciuni de corupţie, vă solicit, domnule ministru, având în vedere şi calitatea dvs. de membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, să solicitaţi efectuarea unei anchete de către Inspecţia Judiciară a CSM asupra modului de soluţionare a cauzelor aferente de către Judecătoria Ineu şi Tribunalul Arad şi să verificaţi stadiul de soluţionare a plângerilor penale depuse de către locuitorii din Nadăş la Direcţia Naţională Anticorupţie.

Solicit răspuns scris şi verbal.

Senator

Valer Marian

sursa: www.cotidianul.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu