vineri, 6 decembrie 2013

DEZVĂLUIRI. Încă un judecător implicat în retrocedarea ilegală a satului Nadăş a fost arestat pentru luare de mităun articol de Valentin Roman şi av. Vasilica Coroiu

Un alt judecător care s-a pronunţat în favoarea familiei Colţeu cu privire la retrocedarea întregului sat Nadăş către aceasta, în Dosarul nr. 912/246/2009 prin sentinţa civilă nr. 774/2009, respectiv Tripa Aurel Ştefan, a fost arestat ieri, în urma unui flagrant, pentru luare de mită. 

Magistratul Tripa Aurel Ştefan a creat o procedură proprie  cu scopul de a favoriza familia Colţeu, pentru ca localitatea Nadăş cu cimitirul, cu casele oamenilor, cu biserica să poată fi întabulate, fără nici o taxă şi fără nici o documentaţie topo cadastrală.

Sătenii, deşi nu mai au gospodăriile în proprietate, ele fiind preluate pe căi ilicite, fără măcar să aibe ştiinţă de derularea litigiului, pentru că primarul din comuna Tăuţ (de care aparţine satul Nadăş) a ţinut sub tăcere litigiul, plătesc în continuare taxe şi impozite, iar familia Colţeu nu plăteşte nimic. Mai mult, aceasta, încasează sume de peste 800.000 euro de la APIA.

Un sat întreg obţinut cu o taxă de timbru de…12 lei


Prin sentinţa civilă dată de judecătorul Tripa Aurel Ştefan, pe o procedură necontencioasă, în sensul că  familia Colţeu s-a judecat  cu familia Colţeu, dl. magistrat  a admis cererea formulată de această familie  şi a dispus, contrar oricăror reglementări, întabularea localităţii Nadaş, cu construcţiile şi clădirile aflate înaceastă localitate, cu o taxă de numai 12 lei, pe numele familiei Colţeu.

În acest mod judecătorul Tripa Aurel Ştefan a scutit familia Colţeu de plata taxelor de întabulare, sumele percepute de OCPI  fiind exorbitante pentru  o asemenea suprafaţă de 8767 ha.

Sătenii din Nadăş în faţa Tribunalului Arad
Motivarea  făcută referitoare la scutirea taxei  este contrară chiar textului de lege invocat întrucât potrivit  art. 1 alin 4 din Ordinul  nr. 371/2007   sunt scutite  de plata tarifelor pentru prima înregistrare numai  terenurile agricole extravilane agricole, dobândite  prin titlurile de proprietate emise în baza Leg. 18/1991, Leg. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate, precum şi a terenurilor forestiere  solicitate conform aceloraşi legi.

În niciun caz nu sunt scutite întabulările pentru terenurile intravilane, pentru clădiri şi construcţii, acest artificiu a fost creat  de magistrat  în favoarea familei Colţeu, pentru ai scuti pe aceştia  a efectua măsurătorile topo cadastral şi a plăti taxele de întabulare.

Putem face un exerciţiu în sensul  de a ne prezenta la Oficiile de Cadastru ŞI Publicitate  Imobiliară  cu scopul de a ne întabula un drept  chiar conferit  de o sentinţă judecătorească  şi se poate constata că suntem refuzaţi atâta timp cât acea sentinţă , nu este însoţită de o expertiză topo  cadastrală.

În România nu este posibil a se întabula vreo proprietate fără documentaţie cadastrală, dar acest lucru a fost posibil pentru familia Colţeu prin spijinul pe care judecătorul Tripa Aurel Ştefan l-a acordat  acesteia.

Judecătoria Ineu, focar de corupţie


Ilegalităţile comise de judecătorii de la Judecătoria Ineu, respectiv Floriţa Boloş, care a respins  prima cerere de revizuire unde  sătenii  din Nadăş au formulat cerere de intervenţie accesorie, arestată şi ea pentru luare de mită, Luciu Mariana, preşedinta Judecătoriei Ineu  care a admis cererea de reconstituire formulată de familia Colţeu, contrar probelor administrate în cauză, Ioan Trifa şi Liana Junc care au admis o contestaţie în anulare formulată de aceeaşi familie  cu încălcarea normelor stabilite de art. 317-318 c. pr. civ., fapt confirmat de magistratul Otto Sandor Szep, care a formulat opinie separat, ne demonstrează abuzul şi încălcarea legii chiar de către cei ce trebuie să o aplice.

Judecătorii trebuie să fie responsabili pentru sentinţele date


Referitor la actul de justiţie care este îndeplinit de magistraţi, inamovibilitatatea este percepută  ca asigurând cadrul  juridic , prin care magistraţii sunt situaţi deasupra legii atâta vreme cât aceştia nu răspund în cazul în care la pronunţarea unei sentinţe încalcă în mod vădit şi flagrant legea.

Conform Codului deontologic al magistratului  art. 8: Magistraţii trebuie să îşi exercite funcţia  cu obiectivitate şi imaprţialitate având ca temei legea....’’

Judecătoarea penală Floriţa Boloş
În Carta Universală a Judecătorilor  aprobată de Consiliul Central al Asociaţiei Internaţionale  a Judecătorilor la Taipei Taiwan 17 Noiembrie 1999 se menţionează la art. 3:’’ În îndeplinirea atribuţiilor sale profesionale , judecătorul se supune numai legii şi va ţine seama  doar de aceasta.’’ Art. 5 În îndeplinirea atribuţiilor sale profesionale judecătorul trebuie  să fie imparţial şi trebuie perceput ca atare.’’

Contrar acestor principii fundamentale, judecătorii care s-au pronunţat  cu privire la retrocedarea satului Nadăş au abdicat de la aceste principii, acţionând în mod evident  în favoarea familiei Colţeu.

Acum şi noi cetăţenii acestei ţări, suntem în măsură a judeca pe acei judecători care  manipulează sistemul juridic, autoritatea conferită de stat, pentru  a facilita preluarea ilegală a unor imobile, de persoane  care nu posedă niciun drept şi care sunt împroprietărite în  temeiul unor astfel de hotărâri judecătoreşti în mod  ilegal, abuziv.

AFLĂ MAI MULTE DESPRE CAZUL NADĂŞ, AICI

Precizăm că în România sunt magistraţi corecţi, dar din păcate judecători ca Tripa, Boloş, Luciu Trifa, Junc, fac să umbrească activitatea acestora, încrederea românilor în justiţie a scăzut alarmant. CE FACEM?

Apreciem în acest caz, modul în care au acţionat autorităţile de cercetare penală  care au luat măsura arestării acestui judecător corupt, noi juraţii români trebuie să acţionăm în astfel de situaţii să instaurăm  respectarea legii şi de către magistraţi  nu numai de cetăţeni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu