duminică, 17 aprilie 2016

SĂ NU UITĂM! Proclamația lui Antonescu către basarabeni

un articol de Valentin Roman
Eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei în urma acțiunilor militare întreprinse de armata română în perioada iunie-iulie 1941 reprezintă una dintre paginile glorioase, dar însângerate, din istoria noastră recentă. 
Cu un sacrificiu uman ce a numărat  peste 22.500 de victime, din care 4.271 morți, 12.326 răniți și 6.168 dispăruți, armata română a reușit să alipească în trupul Țării cele două teritorii istorice românești aflate sub ocupație străină, cu populația supusă unui agresiv proces de deznaționalizare.
Cunoscută sub numele de ”Oprațiunea Munchen”, campania de eliberare a celor două teritorii românești s-a desfășurat în colaborare cu unități ale armatei germane, aliați ai românilor la acea vreme, după un plan elaborat de Statul Major al Armatei Române.
Deși memoria celor care au condus Armata Română în acele vremuri, cu precădere cea a Mareșalului Ion Antonescu, se încearcă a fi, în prezent, terfelită prin legi aberante, în spiritul românilor adevărul n u poate fi ascuns, iar meritele celor care au clădit, prin efort și sânge, Țara, nu pot fi nici ascunse și nici anulate de către alogeni ce doresc cu ardoare ștergerea identității noastre naționale și defăimarea eroilor acestui Neam.
Cavaleria română trecând Prutul
Datoria noastră, a celor de astăzi, este să nu uităm cine suntem și cui datorăm asta, mai ales, să nu lăsăm lichelele vândute altora să șteargă amintirea bunicilor noștri ce au luptat din Munții Tatra până la Cotul Donului.
Redau, în cele de mai jos, proclamația lui Ion Antonescu către basarabeni, așa cum apare ea reprodusă în documentele vremii:
Basarabeni,
Cu vrerea Domnului, prin sângele Eroilor noştri am izgonit de pe pământul strămoşesc pe duşmanii Neamului, redându-vă libertatea şi credinţa, onoarea şi drepturile. Am prăvălit stăpânirea întunericului care a pustiit bisericile, casele, avutul nostru. Am spulberat cu vitejia ostaşilor, cotropirea sălbatică a celor ce v-au ţinut în robie şi au răspândit, pe pământul nostru, moartea şi focul. Ne întoarcem răzbunători în glia moldovenească a lui Ştefan cel Mare reaşezând de a pururi temeliile Neamului românesc.
Basarabeni,
Anul zbuciumat de umilire şi nedreptate, de cotropire şi vrajbă a luat sfârşit. Aţi simţit prin propria voastră suferinţă, prin sărăcia şi umilirea în care aţi trăit ce înseamnă comunismul. Aţi putut judeca singuri că viaţa fără libertate şi proprietate, fără dreptate şi familie, fără biserică şi lumină este mai cumplită decât moartea. Eroii şi bravii ostaşi ai armatei noastre v-au eliberat! Cinstiţi-le jertfa şi lupta prin fapta voastră! Din încercarea şi jertfa noastră, să
Ordinul lui Antonescu către ostași
luăm învăţătură. Un neam trăieşte şi se înalţă prin fapta de credinţă şi luptă, prin munca şi zbuciumul fiecăruia din fiii lui. Din cenuşa robiei şi din rănile încercării, să ridicăm azi noi temeiuri de viaţă. Trecutul s-a stins, să întemeiem viitorul. Trebuie să ştergem toate urmele prădătorilor şi să distrugem toate uneltele lor. Voi conduce eu însumi organizarea Basarabiei şi Bucovinei şi voi reface toate aşezările.În popasul acestui an de prăbuşire, Ţara noastră, vechea voastră Patrie, s-a schimbat.O domnie nouă şi curată, o nouă ordine întemeiată pe cinste şi muncă, pe dreptate şi adevăr, stă chezăşie a viitorului. Vom duce lupta şi înnoirea mai departe, prăvălind în ţăndări tot ce a împiedicat Neamul nostru să se înalţe.Românii vor fi cu adevărat stăpâni în Ţara lor, iar ţăranii vor simţi cu adevărat bucuria muncii şi rodul pământului lor. Voi veghea până la moarte ca drepturile voastre să fie sfinţite, ca viaţa nouă ce întemeiem să şteargă toate amintirile păcatelor noastre din trecut. Prindeţi-vă, dar, cu încredere în roiul de muncă pe care îl începem astăzi.
Basarabeni,
Prin disciplină, prin ordine, prin muncă, păşiţi în marşul învierii naţionale. Sub scutul armatei dezrobitoare, porniţi la faptă nouă. Am plătit scump blestemul greşelilor trecutului. Să răzbunăm, prin vrednicia noastră de azi, uitarea de ieri. Meritaţi-vă morţii, meritaţi-vă Patria! Trăiască România!


Un comentariu: