Volumul "Pe urmele geto-dacilor"

Românii cunosc foarte puţine lucruri legate de destinul geto-dacilor de după anul 106 d.Hr. . La fel de puţin cunoscute sunt de opinia publică şi elementele generale ce ţin de cultura şi civilizaţia geto-dacă, dezvoltată în spaţiul nord-dunărean. Din manualele noastre de istorie, autorii au eliminat cu desăvârşire orice referire la vastele cunoştinţe de astronomie sau medicină ale acestora, de pildă, orice element de spiritualitate din cultura strămoşilor noştri, scoţând, practic, adevăraţii noştri înaintaşi din memoria colectivă.

Câţi dintre voi oare cunosc faptul că seria conflictelor militare dintre geto-daci şi romani nu a încetat în anul 106, ci a continuat cel puţin încă două secole? Câţi dintre voi cunosc oare faptul că Imperiul Roman a fost nevoit, de multe ori, să plătească bani grei neamurilor de daci liberi din Moldova pentru a mai slăbi presiunea militară pe care aceştia o puneau pe graniţele Dacei Romane intracarpatice, însă acest lucru nu  putut împiedica alungarea trupeor imperiale din această parte a Daciei? De asemenea, câţi români oare ştiu faptul că în zone vaste ale României de azi nu a călcat picior de legionar roman nicioată, lucru care ne face, pe bună-dreptate, să ne întrebăm cum de a fost posibilă romanizarea culturală omogenă pe întreg teritoriul locuit azi de noi?

Volumul “Pe urmele geto-dacilor” s-a născut ca urmare a dorinţei de a furniza, în linii generale, publicului larg, informaţii privind continuitatea etnică şi culturală a geto-dacilor în spaţiul carpato-danubiano-pontic, ca element extrem de important şi principal care, nouă, celor de astăzi, ne conferă dreptul istoric asupra pământului şi resurselor ţării şi, în acelaşi timp, ca element care trebuie să conducă la redeşteptarea mândriei naţionale. Fără a avea pretenţia realizării unei lucrări de specialitate în adevărata sa definiţie, volumul reprezintă, mai degrabă, un demers jurnalistic adresat tuturor românilor, ci nu doar unei categorii anume de cunoscători ai istoriei.

Volumul poate fi comandat on-line, aici http://daco-romania.ro/carte-0001
Lectură plăcută!

Valentin Roman

Un comentariu: